Ons team 

SpeakXout is opgericht tijdens de eerste lockdown als gevolg van de coronacrisis, plots waren jongeren niet meer in verbinding met elkaar. Hun sociaal leven was opeens weg. Samen met een 15 tal jongeren besloten we met initiatiefnemer en drijvende kracht Malika Zerkouni om op regelmatige basis online samen te komen.

Al snel hebben we besloten om in actie te schieten en de jongeren aan het woord te laten. De eerste gespreken kregen al snel vorm en over één ding waren we het allemaal eens. De naam van onze vereniging. Ons logo "SpeakXout" staat voor de stem van de jongeren, en de X staat voor anders. Want we zijn allemaal anders. De jongeren kregen een platform en zo zijn de eerste salongesprekken gestart, met verschillende partners. SpeakXout wil samenwerken met verschillende organisaties die elk op hun eigen manier werken, maar toch openstaan om in verbinding te treden met elkaar. Een groep gedreven partners die voor het maatschappelijke gaan met een duurzame impact.

Editor/ Ambassadeur

Julien de Wit

Founder

Malika Zerkouni 

Ambassadeur 

Amir Bachrouri/ Public relations

Ondersteunend kunst en Cultuur

Mostafa Benkerroum

Vlogger/ Inspirator

Benjamin Amghar 

Omar Bouiraamane 

Sociale media/fotograaf

Editor communicatie 

Mo Tehmaoui

English editor/ bijles ned- wiskunde 

Yosra Mahmoud

-Samenwerking-

Samen met organisaties, bedrijven, scholen en instellingen maken we deel uit van onze dynamische samenleving. We willen een brede waaier aan jongeren inspireren. Deze actieve partners kunnen hun kennis en expertise delen, om zo een breed en kwalitatief aanbod aan workshops en activiteiten ter beschikking te stellen. Samen versterken we hiermee de toekomstmogelijkheden van onze jongeren.
In Antwerpen zijn er tal van organisaties en verenigingen die de sociale exclusie, schoolverlating en werkloosheid van jongeren doelgericht aanpakken en hun zelfontwikkeling en burgerparticipatie stimuleert. SpeakXout wil dit sterke en diverse aanbod samenbrengen en toegankelijker maken voor de jongeren. We willen inzetten op het verbinden van die organisaties.

 Ons hoofddoel is om op te komen voor een open, solidaire en sociale samenleving waarbij het gemeenschappelijk belang boven het belang van het individu staat en waarbij de zelfredzaamheid van jongeren wordt bevorderd. SPEAKXOUT wil de strijd tegen elke vorm van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting, gemeenschapsdruk actief aangaan. We proberen dit te verwezenlijken door jongeren te inspireren, sociaal engageren om ze zo een kans te geven om te groeien. We leren ze verantwoordelijkheid en assertiviteit aan die essentieel kunnen zijn bij ongewone situaties waar jongeren frequent in aanraking mee komen.

- De stem van de jongeren-

When words fail, action speaks!