DiasporaVote! Europese Commissie

Op 4 februari 2022 nodigde de Europese commissie DiasporaVote ons uit om deel te nemen aan een open meeting die zowel fysiek als online kon gevolgd worden.

Besproken thema's

  • Klimaat "Ghett'up - Plan International - Different Leaders"
  • Migratie
  • Democratie

Een conferentie die inspeelt op de cruciale behoefte van jongeren om het vertrouwen in hun Europese politici terug te winnen. 

De jongeren van SpeakXout lieten zich kritisch uit over het huidige Europese beleid. Daarnaast gaven ze hun eigen visie over hoe ze de toekomst van Europa zien. Zowel de jongeren als de commissieleden waren het er over eens dat er nog beter moet worden samengewerkt om de uitdagingen rond bijvoorbeeld armoede, zelfbeschikking, gelijke kansen, werk en economie aan te pakken.